2-FMA Research Chemical Review

Published:

2-Fluormetamfetamin (også kendt som 2-FMA) er et amfetamin med virkninger og kemisk struktur, der ligner metamfetamin. Det bruges næsten udelukkende som et rekreativt stimulerende middel og forskningskemikalie og indgår almindeligvis i en klasse af stoffer, der kaldes designerdrugs eller legal highs.

Fortsæt med at læse for at få en oversigt over dette forskningskemikalie, der indeholder oplysninger om den generelle sammensætning, historie, dosering, administration, 2-fluoromethamfetamin anmeldelser og potentielle bivirkninger af dette stof. Disse oplysninger er ikke ment som en anbefaling; de er snarere beregnet til at give læserne et omfattende øjebliksbillede af forskningskemikalierne.

Generelle oplysninger om 2-fluoromethamfetamin

2-fluoromethamfetamin er kendt som et designeramfetamin, der er baseret på methamfetamins molekylære struktur. Det er kendt for at fremkalde standard stimulerende virkninger og bruges ofte rekreativt som studiehjælp eller motivationsforbedring. Det er noget mindre kendt i forhold til andre amfetaminer og er unikt, fordi det ikke aktiverer serotoninreceptorer.

2-FMA sælges ofte i pulver- eller krystalform, men kan også forekomme på online-markeder i andre former som pellets, kapsler eller piller.

Der er stor sandsynlighed for, at 2-FMA vil blive påvist i en blod-, urin-, hud- eller håranalyse afhængigt af brugerens metabolisme og brugsfrekvens, især i paneler, der tester for amfetamin.

Historien om 2-FMA

Der er kun lidt dokumentation om oprindelsen af 2-fluoromethamfetamin, men det rapporteres at være dukket op i online distributionskanaler for forskningskemikalier så tidligt som i 2007. Det er nært beslægtet med andre kemikalier som 2-FA, 4-FA, 3-FMA og 4-FMA. Det betragtes som en analog til methamfetamin, hvilket betyder, at det har en lignende molekylær struktur og skaber sammenlignelige virkninger hos mennesker. Det bliver også ofte sammenlignet med receptpligtig medicin som Adderall, Dexedrine og oftest Vyvanse.

2-FMA betragtes som et kontrolleret stof i mange lande, herunder Canada, Kina, Tyskland, New Zealand, Schweiz, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige, Ukraine og Tyskland. Det er teknisk set stadig lovligt i USA, men på grund af dets tætte relation til methamfetamin kan det falde ind under en af de mange paraplylove, der er vedtaget af forskellige stater. Besiddelse og salg af 2-FMA er også potentielt ulovligt i henhold til Federal Analogue Act, selv om denne lov ofte giver mulighed for at tillade forskningskemikalier og kemikalier, der ikke er mærket til konsum.

2-fluoromethamfetamin distribueres både online og offline via individuelle leverandører. Det anbefales, at brugerne undersøger lovligheden af 2-FMA i deres lokale jurisdiktion for at sikre, at 2-FMA forskningskemikaliet betragtes som et lovligt stof i deres region.

Dosering og administration

Stofbrug, selv med lovlige stoffer som 2-FMA, bør gribes an med forsigtighed og med forståelse for alle risici og fordele. Nogle af de potentielle negative bivirkninger af 2-FMA kan findes i slutningen af denne artikel.

Virkningerne af 2-FMA kan variere afhængigt af:

 • doseringsmængde og -hyppighed
 • brugerens helbred, højde og vægt
 • brugerens tidligere erfaringer med stoffet
 • andre stoffer, der anvendes samtidig, herunder receptpligtig medicin
 • den anvendte administrationsmetode
 • brugerens tolerance over for dette eller lignende stoffer

Når du administrerer et stof, skal du bruge et testkit eller teststrimler for at sikre, at stoffet er legitimt, og følge skadesreduktionsprotokoller som f.eks. overvågning af ædruelighed for at opnå det bedste resultat.

Det anbefales at starte med en lille dosis i starten og derefter øge doseringen, efterhånden som du bliver mere fortrolig med virkningerne og den måde, din krop reagerer på 2-FMA.

10-20 mg pr. 100 lbs. af kropsvægten er en typisk dosis til indgivelse via følgende metoder:

Oral indgift

2-fluormethamfetamin kan indgives oralt i kapsel- eller pilleform, blandet med drikkevæske, sluges i krystalform eller indtages ved at pakke pulveret ind i et lag væv eller cigaretpapir.

Nasal insufflation

2-FMA kan indblæses nasalt eller sniffes. Denne metode resulterer ofte i en hurtigere virkning, og det siges at fremkalde midlertidige anfald af ukontrollable rystelser og feberagtig sved, men disse virkninger forsvinder efter få minutter.

Fordampning

Ligesom andre amfetaminer kan 2-fluoromethamfetamin opløses i en fordampningsvæske og inhaleres ved hjælp af en forstøver eller ryges i en pibe. Denne metode indebærer en øget risiko for fare, da den ændrer stoffets kemiske sammensætning.

Omdosering

Nogle brugere giver efterfølgende doser for at modvirke eller forhindre, at virkningerne aftager, for at forlænge den høje effekt af 2-FMA. Dette stof kan fremkalde en intens trang til at få en ny dosis (ligesom andre amfetaminer), og denne bivirkning bør overvejes, når man overvejer at give yderligere doser. Når du omdoserer, skal du forsøge at bruge en lige stor eller mindre mængde end den oprindelige dosis, indtil du ved, hvordan lægemidlet reagerer i dit system.

Bruger 2-FMA Anmeldelser

Kemiske forskningsanmeldelser er ofte selvrapporterede og bør tages som anekdotiske oplysninger, ikke som beviser eller fakta. De tidslinjer og virkninger, der er nævnt her, er en tilnærmelse baseret på andre brugeres selvrapporterede erfaringer.

Begyndelse af virkningerne

Brugere kan forvente at begynde at mærke virkningerne af 2-fluoromethamfetamin inden for 30-60 minutter, afhængigt af doseringen og indgiftsmetoden. 2-FMA rapporteres at vare mellem 4-8 timer fra starten. Brugere rapporterer typisk om en gradvis virkning, selv om administration via nasal insufflation kan resultere i en hurtigere virkning og en rus-lignende følelse.

Forbedret humør

Mange brugere rapporterer om et midlertidigt forhøjet humør og en mere behagelig opførsel, mens de er under indflydelse af 2-FMA. Dette kan igen resultere i øget socialitet og afhæmmelse. Denne effekt kan vende i høje doser, så brugerne i stedet føler ubehag og ophidselse.

Øget produktivitet

En af de vigtigste fordele, som brugerne konsekvent rapporterer, når de bruger 2-fluoromethamfetamin, er forbedret fokus og motivation til at udføre opgaver. Det er derfor, at det ofte sammenlignes med Vyvanse, Adderall og andre “studiemedicin”.

Øget Libido

Mange brugere rapporterer, at de oplever en stigning i deres sexlyst som følge af indgivelse af 2-FMA. Brugere kan føle et øget ønske om seksuel kontakt eller have en stigning i seksuelle tanker og følelser efter første og efterfølgende doser.

Energi Boost

En mild stigning i energi og undertrykt ønske om at hvile er en anden almindelig oplevelse ved brug af 2-FMA. Brugerne rapporterer ofte, at de føler sig mere vågne, opmærksomme og opkvikket. Dette kan medføre søvnbesvær både under og efter varigheden af lægemidlets virkning.

Eufori

Brugerne rapporterer, at de oplever en mere mild følelse af eufori sammenlignet med andre amfetaminer, hvilket reducerer sandsynligheden for distraktioner og koncentrationsbesvær. Denne effekt er kun rapporteret i lette til moderate doser, da højere doser synes at øge de euforiske virkninger dramatisk og forårsage koncentrationsbesvær.

Antiklimaks

Ifølge brugernes selvrapporterede 2-FMA-anmeldelser er virkningerne af 2-FMA mindre end andre amfetaminer og stimulanser i typiske doser. Mild irritabilitet, søvnløshed, døsighed og dårligt humør kan opleves som følge af høje doser, afhængigt af brugeren.

Potentielle bivirkninger af 2-FMA

Som med ethvert stof er der potentielle bivirkninger af 2-FMA. Nogle af de potentielle bivirkninger omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Feber
 • Svimmelhed
 • Overdreven kløe
 • Reduceret appetit og potentielt vægttab
 • Slibning af tænder og/eller kæberne i kæberne
 • Svedende
 • Agitation og aggression
 • Lavt humør
 • Søvnløshed og uregelmæssige søvnmønstre
 • Hypertension
 • Anfald
 • Paranoia
 • Hallucinationer
 • Død

Hvis du oplever alvorlige negative virkninger, skal du kontakte din lokale skadestue og fortælle dem om doseringen og hyppigheden af 2-FMA, som du har selvadministreret, for at undgå reaktioner med andre lægemidler, som de kan ordinere for at forhindre yderligere skade.

Related articles

Recent articles