Šest trendů v konopí, které lze očekávat v roce 2023

Published:

Konopí je obvykle předmětem zájmu lidí z oboru, zejména pokud jde o předpovídání budoucích trendů. V roce 2023 tomu nebude jinak a v příštích letech se pravděpodobně objeví několik trendů v oblasti konopí. Zde je pět trendů, které podle odborníků ovlivní způsob konzumace konopí a uvažování o něm v roce 2023:

1. Růst produktů CBD

S tím, jak si stále více lidí uvědomuje potenciální přínosy kanabidiolu (CBD), poroste poptávka po produktech s obsahem CBD. Patří sem poživatiny, nápoje, tinktury a topické přípravky, které jsou výslovně formulovány s vyšším obsahem CBD než jiné konopné produkty, aby vytvářely jedinečné zážitky.

V posledních letech popularita CBD prudce vzrostla a jeho potenciální terapeutické využití se stalo více uznávaným. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, což povede k tomu, že tyto produkty bude používat stále více lidí pro své zdravotní a wellness potřeby. Ačkoli pandemie dočasně zpomalila růst tohoto trhu, očekává se, že v roce 2023 opět vzroste.

2. Rostoucí poptávka po řemeslném konopí

Řemeslné konopné hnutí nabírá na síle, protože lidé se stále více zajímají o jedinečné odrůdy a produkty od malopěstitelů. Spotřebitelé stále častěji vyhledávají vysoce kvalitní, řemeslné konopí pěstované s důrazem na detail a péči.

Očekává se proto, že řemeslné konopí se v roce 2023 stane stále důležitější součástí tohoto odvětví. Spotřebitelé budou vyhledávat malopěstitele, kteří jim mohou nabídnout jedinečné a vysoce kvalitní produkty, jež se odlišují od tradiční nabídky.

3. Rostoucí obliba sociálních konopných zážitků

Očekává se, že v nadcházejících letech bude sociální konopí stále rozšířenější. Patří sem virtuální prohlídky lékáren, večírky s tématikou marihuany a další akce, jejichž cílem je sbližovat lidi v bezpečném a sociálně vzdáleném prostředí.

Tyto zkušenosti umožní konopným společnostem navázat se svými zákazníky hlubší kontakt a potenciálně zvýšit jejich loajalitu. Umožňují také spotřebitelům navázat kontakt s dalšími nadšenci do konopí, sdílet příběhy a dozvědět se více o tomto odvětví.

4. Rozšíření konopné turistiky

S přibývajícím počtem států, které legalizují rekreační konopí, se bude zvyšovat poptávka po turistických zážitcích zaměřených na konopí. To může zahrnovat vše od prohlídek konopných farem a lékáren až po akce přátelské ke 420, jako jsou festivaly a koncerty.

Očekává se, že konopná turistika se v roce 2023 stane významným zdrojem příjmů v tomto odvětví. Konopné společnosti budou hledat způsoby, jak tohoto trendu využít, a nabízet jedinečné zážitky, které uspokojí potřeby turistů milujících konopí.

5. Rostoucí akceptace léčebného konopí

Léčebné využití konopí se v posledních letech postupně prosazuje. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v roce 2023, protože stále více států legalizuje užívání konopí pro lékařské účely a výzkum pokračuje v odhalování možných terapeutických aplikací.

Léčebné konopí se tak stane ještě rozšířenějším a bude ho užívat více pacientů kvůli jeho potenciálním zdravotním přínosům. Společnosti v tomto odvětví musí zajistit, aby mohly pacientům poskytovat bezpečné a účinné produkty, které splňují jejich potřeby.

6. Podpora veřejnosti pro legalizaci zůstane vysoká

Očekává se, že podpora veřejnosti pro legalizaci konopí bude i v roce 2023 vysoká, především proto, že organizace jako Národní organizace pro reformu marihuanových zákonů (NORML) budou nadále prosazovat rozumnější zákony týkající se konopí.

To by mohlo znamenat, že více států legalizuje rekreační konopí, což by vytvořilo nové příležitosti pro podniky v tomto odvětví. Mohlo by to také vést k pokroku na federální úrovni, kdy se k reformním snahám přihlásí více politiků.

Celkově se očekává, že rok 2023 bude pro konopný průmysl rokem růstu a expanze, protože veřejné mínění se bude nadále posouvat směrem k akceptaci. Jak bude přibývat států, které konopí legalizují, bude se toto odvětví dále vyvíjet a vytvářet nové obchodní příležitosti. Společnosti by měly pozorně sledovat vývoj a být připraveny využít nových trendů. Rok 2023 by mohl být pro konopný průmysl významným zlomem na cestě k mainstreamovému přijetí. Je to skvělá doba pro zapojení do tohoto rychle rostoucího odvětví.

Related articles

Recent articles