Nyheter

En ny studie fra State University of New York Upstate Medical University viser at bruk av cannabis på fritiden ikke nødvendigvis fører til kognitive svekkelser, men faktisk kan redusere risikoen for kognitiv svikt. Forskning som ble...
CBD-blomsten kommer fra hampeplanter og er en av de mest populære formene for cannabis som nytes i dag. Men ettersom lovene utvikler seg i Storbritannia og i utlandet, er det lett å bli forvirret over den juridiske...

Mikrodosering av cannabis

Microdosing is becoming a household name among most cannabis enthusiasts. Microdosing cannabis involves taking small amounts of THC to experience the effects subtly. But...

Cannabismyter: Hvilke av de følgende er sanne om cannabis

Marijuana is gaining a lot of interest among many due to its varied effects. While some people claim that it helps with symptoms of...

Christi McAdams Cannabis Community College

This college is committed to educating and empowering individuals in the cannabis industry. Their experienced faculty, staff, and support team are dedicated to providing...

Utfordringer som sannsynligvis vil møte cannabisindustrien i 2023

Cannabisindustrien har vokst drastisk det siste tiåret, og denne raske veksten forventes å fortsette. Med legalisering av cannabis på statlig nivå, kommer flere bedrifter...

Seks cannabistrender som kan forventes i 2023

Cannabis er vanligvis et tema av interesse blant de i bransjen, spesielt når det gjelder å forutsi trender for fremtiden. 2023 er ikke annerledes,...

Recent articles