MDPHP-gennemgang

Published:

MDPHP er et syntetisk stimulerende stof, der er blevet populært i lande som Storbritannien og USA i løbet af de sidste årtier på grund af dets evne til midlertidigt at øge brugerens fokus, motivation og energiniveauer under dets påvirkning. Det er blevet identificeret som et nyt designerdrugsstof eller et lovligt højstof.

Her skitserer vi en komplet kemisk gennemgang af MDPHP-forskning, der inkluderer generel information om MDPHP, lægemidlets historie, information om dosering og administration, andre brugeroplevelser og potentielle bivirkninger.

Generelle oplysninger om MDPHP

MDPHP (det fulde navn methylendioxy-alpha-pyrrolidinohexiophenon) er et syntetisk katinon, der også kaldes “monkey dust” i nogle samfund, især i Storbritannien. Cathinoner er naturligt forekommende psykoaktive forbindelser, der findes i den indfødte afrikanske khatbusk, og som fremkalder stimulerende virkninger, når de bruges af mennesker. MDPHP har en lignende molekylær struktur og lignende virkninger, men er fremstillet af mennesker i et laboratorium. Det bruges typisk til rekreative formål.

MDPHP er mest udbredt i pulverform (deraf aliaset “monkey dust”), men kan også findes i krystalform samt i kapsel- eller pilleform. Brugerne kan også indkapsle pulverformen derhjemme. MDPHP har typisk en brunlig eller råhvid farve i ren form, men det blandes ofte med andre stoffer og kan få en mere råhvid farve i disse formuleringer.

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at afgøre, om MDPHP kan påvises, men da det har samme molekylære struktur og virkning som andre syntetiske katinoner, kan det med rimelighed antages, at det også kan forekomme i en blod- eller urinanalyse.

MDPHP’s historie

MDPHP blev først syntetiseret af et tysk medicinalfirma i 1960’erne. MDPHP er nært beslægtet med et andet velkendt stimulerende middel ved navn MDPV, som blev gjort ulovligt i Storbritannien og USA (samt en håndfuld andre lande) i begyndelsen af 2000’erne.

Efter forbuddet mod MDPV blev MDPHP populært på grund af dets lignende virkninger, og udbredt rekreativ brug af stoffet blev mere almindelig. Brugere, der har erfaring med begge stimulanser, beskriver MDPHP som havende mere milde virkninger end sin forgænger.

I Japan og Ungarn er MDPHP klassificeret som et kontrolleret stof. Andre steder er det teknisk set stadig lovligt, men besiddelse og distribution kan retsforfølges i henhold til paraplylove, der forbyder syntetiske cathinoner eller stimulanser. Kontakt din lokale myndighed, før du forsøger at anskaffe MDPHP til fritids- eller forskningsformål.

I dag er den tilgængelig stort set overalt. Det distribueres online af leverandører af forskningskemikalier og enkeltpersoner, afhængigt af dit område. Forskellige former for MDPHP kan være mærket som abestøv, badesalt eller forskningskemikalier. Potentielle leverandører bør undersøges for legitimitet og kvalitet, da MDPHP ofte blandes med andre stoffer og fejlagtigt markedsføres som “ren”, ligesom mange andre Lovlige stoffer i dag.

Dosering og administration

Lovlige stoffer indebærer som alle andre stoffer både risici og potentielle fordele. MDPHP bør anvendes med omtanke af både erfarne og nye brugere. Præcis dosering og forståelse af alle de potentielle negative virkninger er afgørende for en ansvarlig brug.

Virkningerne af MDPHP kan variere afhængigt af:

 • doseringsmængde og -hyppighed
 • brugerens helbred, højde og vægt
 • brugerens tidligere erfaringer med stoffet
 • andre stoffer, der anvendes samtidig, herunder receptpligtig medicin
 • den anvendte administrationsmetode
 • brugerens tolerance over for dette eller lignende stoffer

Når du administrerer et stof, skal du bruge et testkit eller teststrimler for at sikre, at stoffet er legitimt, og følge skadesreduktionsprotokoller som f.eks. overvågning af ædruelighed for at opnå det bedste resultat. MDPHP blandes ofte med andre stoffer, og brugere bør udvise forsigtighed ved enhver interaktion, selv når de bruger en pålidelig leverandør.

Det anbefales at starte med en lille dosis i starten og derefter øge doseringen, efterhånden som du bliver mere fortrolig med virkningerne og den måde, din krop reagerer på MDPHP.

Mellem 10-40 mg MDPHP pr. 100 lbs. af kropsvægten er en typisk dosis til indgivelse via følgende metoder:

Oral indgift

MDPHP kan indgives oralt i kapsel- eller pilleform, opløses på tungen eller blandes med en drikkevæske eller indtages via en proces kaldet “bombning” eller “faldskærmsudspring”. Ved denne proces pakkes pulveret ind i et enkelt lag væv eller rullepapir og sluges. Oral dosis er typisk lidt højere end en insufflation eller suppositoriedosis. Brugere rapporterer om en let bitter eftersmag, der hurtigt forsvinder ved oral indgivelse af doser.

Nasal insufflation

I pulverform kan MDPHP indblæses i næsen eller “sniffes”, hvilket forkorter tiden fra dosering til virkningen indtræder og ofte giver en “rush”-fornemmelse. Brugere med følsomme næseskaller kan opleve denne metode som ubehagelig eller let smertefuld, men mange erfarne brugere rapporterer, at det ikke giver en intens brændende fornemmelse at indblæse MDPHP sammenlignet med andre katinoner. De anbefaler dog næsespuling efter insufflation for at forhindre utilsigtet omdosering eller spild, da nogle oplever, at pulveret forbliver i næsevejene længe efter den sidste dosis.

Fordampning

Ligesom mange lignende stimulanser kan MDPHP også fordampes eller ryges og inhaleres ved hjælp af en vaporizer eller pibe. Brugere rapporterer, at pulverformen ikke opløses godt i propylenglycol, i modsætning til andre stimulanser, og det kræver ofte en væske med et højere surhedsniveau for at opløse stoffet fuldstændigt, før man forsøger at fordampe det.

Suppositorium

MDPHP kan også suspenderes i en væske eller indkapsles og indsættes i endetarmen for at fremskynde virkningen eller som et alternativ til snifning eller oral indgift. Denne indgiftsmetode ændrer typisk ikke stoffets virkning.

Omdosering

Nogle brugere foretrækker at give en ny dosis, når de begynder at mærke, at virkningerne aftager. Hvis du oplever negative bivirkninger, anbefales det ikke at give en ny dosis. MDPHP-brug er ofte ledsaget af en trang til at give en ny dosis, så man skal være forsigtig, når man vælger at fortsætte med en efterfølgende indgift. Når du omdoserer, skal du forsøge at bruge en lige stor eller mindre mængde end den oprindelige dosis, indtil du ved, hvordan lægemidlet reagerer i dit system. Brugere anbefaler typisk at omdosere med 10-20 mg oralt med få timers mellemrum for at forlænge virkningen.

Brugeranmeldelser af MDPHP

Kemiske forskningsanmeldelser er ofte selvrapporterede og bør tages som anekdotiske oplysninger, ikke som beviser eller fakta. De tidslinjer og virkninger, der er nævnt her, er en tilnærmelse baseret på andre brugeres selvrapporterede erfaringer. MDPHP-undersøgelsen er en afspejling af flere brugeres personlige erfaringer og kan eller kan ikke nødvendigvis gentages.

Begyndelse af virkningerne

Afhængigt af indgiftsmetoden kan du forvente, at virkningerne indtræder på mellem 30-90 minutter. Nogle brugere rapporterer, at de føler et kort indledende “rush”, men at virkningen aftager inden for 15-20 minutter. Afhængigt af doseringen og indgiftsmetoden kan brugerne forvente, at virkningerne varer mellem 6-10 timer og topper omkring 3 timer efter den første dosis.

Øget motivation og fokus

Brugerne rapporterer om øget motivation, øget fokus og årvågenhed og et let til moderat energiforøgelse under påvirkning af MDPHP. Disse virkninger kan være af forskellig intensitet afhængigt af indgiftsmetoden.

Nedsat hæmning

Nogle brugere oplever nedsat hæmning som følge af indgift af MDPHP. Effekten er angiveligt mild med typiske doser og inspirerer generelt ikke til hensynsløshed eller uhæmmet mod, i modsætning til andre syntetiske stimulanser eller alkohol. Denne effekt er ofte omvendt under antiklimakset og kan få brugerne til at tage en ny dosis for at undgå følelser af angst og overvældelse.

Mild eufori

Mange brugere oplever milde følelser af eufori som følge af indgivelse af MDPHP samt øget empati eller følelsesmæssig tilfredshed. Denne fase varer ca. 6-10 timer afhængigt af doseringen og hyppigheden af genadministrationen.

Antiklimaks

Antiklimaks eller “comedown” for MDPHP kan variere i intensitet afhængigt af dosis, hyppighed og bruger. Mange brugere rapporterer, at de føler øget angst og paranoia samt lette ukontrollable rystelser. Denne type reaktion er rapporteret at være mere udbredt hos brugere, der konsekvent omdoserer for at forlænge virkningerne, men den kan også påvirke brugere, der administrerer en stor enkeltdosis. MDPHP er også kendt for at forårsage søvnløshed og forstyrret søvn, hvis brugerne indtager det inden for 12 timer før de forsøger at sove. Antiklimakset kan begynde at sætte ind omkring 6-10 timer efter den første dosis, hvis der ikke gives en ny dosis.

Potentielle bivirkninger af MDPHP

Som med ethvert stof er der potentielle negative bivirkninger af MDPHP. Nogle af de potentielle bivirkninger omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Feber
 • Svimmelhed
 • Tør mund
 • Nedsat appetit
 • Svedende
 • Hypertermi
 • Øget grad af uro
 • Opkastning
 • Tremor
 • Brystsmerter
 • Hypertension
 • Anfald
 • Forhøjet angst
 • nedsat motorisk koordination
 • Paranoia
 • Hallucinationer
 • Død

Hvis du oplever alvorlige negative virkninger, skal du kontakte din lokale skadestue og oplyse dem om doseringen og hyppigheden af MDPHP, som du har selvadministreret, for at undgå reaktioner med andre lægemidler, som de kan ordinere for at forhindre yderligere skade.

Related articles

Recent articles