O-DSMT-beoordeling

Published:

Er is de laatste jaren een groeiende interesse in de chemische stof O-DSMT (O-desmethyltramadol). Deze stof, die afkomstig is van tramadol, heeft de aandacht getrokken vanwege het mogelijke gebruik als recreatieve drug en als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel geeft een overzicht van O-DSMT, de geschiedenis, de toediening, de ervaringen van gebruikers, het begin van de effecten en mogelijke bijwerkingen.

Algemene informatie over O-DSMT

Om ons chemisch onderzoek te beginnen, geven we algemene informatie over het medicijn. O-DSMT, of O-desmethyltramadol, is een synthetisch opioïde. Het is een actieve metaboliet van tramadol, een sterke pijnstiller voor intense pijnverlichting. Deze drug is geclassificeerd als een onderzoekschemicalie sinds het recentelijk opdook, en er is beperkt onderzoek gedaan naar de effecten. Ondanks deze classificatie heeft O-DSMT een aanhang gekregen in de recreatieve drugswereld vanwege zijn opioïde-achtige eigenschappen. Daartoe behoren pijnverlichting, verdoving en euforie, waarover je later meer zult lezen.

De chemische stof O-DSMT werkt op de mu-opioïde receptor, vergelijkbaar met andere opioïden. Zo zorgt het voor de bekende en gewenste analgetische (pijnstillende) effecten. Er wordt echter aangenomen dat de potentie nog hoger is dan die van tramadol. Voor recreatieve drugsgebruikers maakt dat het nog aantrekkelijker. Hoewel het sommige kenmerken deelt met andere opioïden, heeft O-DSMT unieke eigenschappen waardoor het zich onderscheidt van traditionele medicijnen in deze categorie.

Als chemische stof voor onderzoek blijft O-DSMT een interessante stof voor wetenschappers die de farmacologie, effecten en mogelijke therapeutische toepassingen bestuderen. De wettelijke status varieert van land tot land. Sommigen classificeren het als een gecontroleerde substantie, terwijl anderen het nog van de lijst met legale drugs moeten schrappen.

Geschiedenis van O-DSMT

De volgende stap in onze O-DSMT bespreking is de geschiedenis van dit medicijn. Het gaat terug tot de ontwikkeling van tramadol in de jaren 60 door het Duitse farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH. Tramadol werd geïntroduceerd als een krachtig pijnstillend middel met minder bijwerkingen dan traditionele opioïden. Na verloop van tijd ontdekten onderzoekers dat een van de actieve metabolieten van tramadol, O-desmethyltramadol, een sleutelrol speelde bij de pijnstillende effecten.

In het begin van de jaren 2000 trok O-DSMT de aandacht als chemische stof voor onderzoek. Het eerste bekende menselijke gebruik van het medicijn was in 2010. Naarmate de populariteit van de stof toenam, steeg ook de aanwezigheid ervan op online fora waar ervaringen met onderzoekschemicaliën werden besproken. In die tijd kochten mensen die op zoek waren naar legale highs deze drug omdat het niet gereguleerd was.

Halverwege de jaren 2010 begonnen verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, O-DSMT te classificeren als een gereguleerde stof. Als gevolg daarvan werd het illegaal om het te bezitten, te verspreiden of te produceren. Ondanks de wettelijke status blijft de chemische stof O-DSMT populair en onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.

Dosering en toediening

Er zijn verschillende manieren om O-DSMT in te nemen, elk met zijn begintijd, duur en intensiteit van de effecten. De meest voorkomende toedieningsroutes zijn orale consumptie, neusinhalatie, verdamping en zetpillen. Over het algemeen variëren doses van 5 tot 80 mg.

Orale toediening

Bij orale inname wordt O-DSMT meestal ingenomen in capsule- of tabletvorm. Het begin van de effecten kan 30 minuten tot 2 uur duren, met een piek van 3-4 uur na inname. De totale duur van de effecten kan tot 8 uur duren. Deze methode heeft een langzamer begin en een langere duur in vergelijking met andere toedieningsroutes.

Nasale insufflatie

Nasale insufflatie, of “snuiven”, houdt in dat O-DSMT poeder door de neus wordt ingeademd. Deze methode resulteert in een sneller begin van de effecten, meestal binnen 5-15 minuten, met piekeffecten die ongeveer 1-2 uur na toediening optreden. De totale duur van de effecten duurt meestal 4-6 uur. Nasale insufflatie veroorzaakt een sneller begin en een kortere duur dan orale inname, maar het kan hard zijn voor de neusholtes.

Verdamping

Wanneer gebruikers O-DSMT verdampen, verhitten ze de stof totdat deze in damp verandert en inhaleren deze vervolgens. Deze methode heeft het snelste begin van de effecten, meestal binnen 1-5 minuten, met piekeffecten die ongeveer 30-60 minuten na inname optreden. De totale duur van de effecten duurt over het algemeen 3-4 uur. Verdampen biedt een snel begin en een kortere duur in vergelijking met andere methoden, maar vereist gespecialiseerde apparatuur en kan moeilijker zijn om de dosering te controleren.

Zetpil

Bij zetpillen wordt een vaste vorm van de chemische stof O-DSMT in het rectum ingebracht, waar het oplost en in de bloedbaan wordt opgenomen. Deze methode heeft een relatief snel begin van de effecten, meestal binnen 15-45 minuten, met piekeffecten die ongeveer 2-3 uur na toediening optreden. De totale duur van de effecten kan tot 6 uur duren. Zetpillen geven een sneller begin dan oraal gebruik en een langere duur dan verdamping, maar kunnen voor sommige gebruikers ongemakkelijk zijn.

Redosing

Herdosering met O-DSMT kan het risico op bijwerkingen en afhankelijkheid verhogen. Het is essentieel om de dosering zorgvuldig te controleren en overmatige consumptie te vermijden.

Gebruiker O-DSMT Beoordelingen

Gebruikers van O-DSMT melden verschillende ervaringen, afhankelijk van de toedieningsmethode en individuele factoren. Veel voorkomende thema’s zijn een warm, euforisch gevoel, pijnverlichting, ontspanning en sedatie.

Begin van de effecten

Het begin van de effecten van O-DSMT varieert afhankelijk van de toedieningsmethode, zoals hierboven beschreven. Gebruikers melden over het algemeen een sneller begin bij verdamping en neusinhalatie, terwijl orale consumptie en zetpillen een langzamer begin hebben.

Ontspanning

Veel gebruikers van O-DSMT melden een diep gevoel van fysieke en mentale ontspanning. Deze sensatie wordt vaak beschreven als een gevoel van warmte en kalmte dat over het lichaam spoelt, vergelijkbaar met de effecten van andere opioïden. Gebruikers kunnen merken dat hun spieren minder gespannen zijn en dat ze zich meer op hun gemak voelen in hun omgeving. Dit gevoel van ontspanning kan bijdragen aan de algehele aantrekkingskracht van O-DSMT, omdat het een tijdelijke ontsnapping biedt aan stress en angst.

Pijnverlichting

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen O-DSMT gebruiken, zijn de krachtige analgetische (pijnstillende) eigenschappen. Gebruikers melden vaak een aanzienlijke verlichting van de pijn bij het gebruik van de stof. Het kan variëren van een lichte afname van het ongemak tot het volledig verdwijnen van de pijn. Dit effect spreekt mensen aan die lijden aan chronische pijn of acute verwondingen. Zelfmedicatie met O-DSMT is echter riskant. Het kan leiden tot afhankelijkheid en andere negatieve bijwerkingen.

Visuele of auditieve hallucinaties

Hoewel het niet zo vaak voorkomt als de ontspannende en pijnstillende effecten, hebben sommige gebruikers van O-DSMT gemeld dat ze milde visuele of auditieve hallucinaties ervaren. Deze ervaringen kunnen zich manifesteren als subtiele vervormingen in de waarneming, zoals het zien van patronen of vormen, het horen van geluiden of muziek die er niet is, of een verhoogd bewustzijn van iemands omgeving. Deze hallucinaties zijn over het algemeen minder intens dan die van traditionele hallucinogene stoffen, zoals LSD of psilocybine. Voor sommige gebruikers kunnen deze perceptuele veranderingen worden gezien als een plezierig aspect van de O-DSMT ervaring. Anderen vinden ze misschien desoriënterend of verontrustend.

Anticlimax (“Comedown”)

Als de effecten van O-DSMT afnemen, kunnen gebruikers een comedown ervaren, waaronder gevoelens van lusteloosheid, depressie en prikkelbaarheid. Een goede zelfzorg en hydratatie tijdens de comedownfase kunnen deze symptomen helpen verlichten.

Mogelijke bijwerkingen van O-DSMT

Zoals bij elke stof, kunnen er bij het gebruik van O-DSMT mogelijke bijwerkingen optreden. Enkele veel voorkomende bijwerkingen zijn de volgende:

  • Misselijkheid en braken
  • Constipatie
  • Duizeligheid
  • Droge mond
  • Jeuk
  • Ademhalingsdepressie
  • Verhoogde hartslag
  • Angst en rusteloosheid
  • Slapeloosheid
  • Zweten

Wees voorzichtig bij het experimenteren met O-DSMT en houd de dosering goed in de gaten, want hogere doses verhogen het risico op bijwerkingen. Als er ernstige bijwerkingen optreden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Related articles

Recent articles