404: Page not found!

Lysergsyradietylamid, även känt som LSD eller syra, skapades för första gången 1938.Den exploderade i popularitet på 1960-talet och är ett av de första kända exemplen på en manligtillverkad psykedelisk drog. När världens regeringar såg hur mycket...
Forskningskemikalier, ofta kallade experimentella eller designade läkemedel, spelar en avgörande roll för att främja vetenskaplig kunskap och innovation inom en mängd olika discipliner. Dessa kemikalier omfattar en mängd olika föreningar som syntetiseras för forskningsändamål, allt från...