404: Page not found!

Lysergsyredietylamid, også kjent som LSD eller syre, ble først utviklet i 1938.Den eksploderte i popularitet på 1960-tallet, og er et av de første kjente eksemplene på en mannligfremstilt psykedelisk stoff. Da verdens regjeringer så hvor mye...
Forskningskjemikalier, ofte omtalt som eksperimentelle legemidler eller designermedisiner, spiller en avgjørende rolle for å fremme vitenskapelig kunnskap og innovasjon på en rekke områder. Disse kjemikaliene omfatter en rekke ulike forbindelser som syntetiseres for forskningsformål, fra legemidler...
Psykedeliske stoffer har eksistert i tusenvis av år, men moderne vitenskap fortsetter å skape nye forbindelser som tiltrekker seg de som søker å utforske endrede bevissthetstilstander. En slik forbindelse er 1B-LSD, en relativt ny psykedelisk som...