3-HO-PCE İncelemesi

Published:

Artan popülaritesine rağmen, 3-HO-PCE hakkında geçmişi, dozaj bilgileri, kullanıcı deneyimi ve yan etkileri dahil olmak üzere hala sınırlı bilgi mevcuttur. Arilsikloheksilamin sınıfında dissosiyatif bir ilaç olduğunu biliyoruz.

Bu makalede, 3-HO-PCE’nin kökenini, kimyasal özelliklerini ve insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyerek genel bir bakış sunacağız. Ayrıca 3-HO-PCE (kısaca 3-HO) ile ilgili mevcut araştırmaları inceleyecek ve potansiyel yan etkileri ve uzun vadeli sağlık etkileri de dahil olmak üzere kullanımının potansiyel risklerini tartışacağız.

3-HO-PCE hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayarak, bu ilacın kullanımı hakkında bilinçli kararlar vermenize ve zarardan kaçınmanıza yardımcı olmak için potansiyel faydaları ve riskleri hakkında eğitim vermeyi umuyoruz.

3-HO-PCE Hakkında Genel Bilgiler

3-HO-PCE incelememize başlamak için genel bilgileri ele alacağız. Bu nispeten yeni ve yeterince anlaşılmamış bir ilaçtır ve etkileri ve riskleri hala araştırılmaktadır. 3-HO araştırma kimyasalı dissosiyatif bir ilaçtır ve belirtildiği gibi arilsikloheksilamin (ACH) sınıfının bir üyesidir. Bu ilaç sınıfı psikoaktif maddeler içerir ve NMDA beyin reseptörlerini etkiler.

Kimyasal olarak, 3-HO-PCE’nin kimyasal incelemesi, ketamin ve PCP gibi diğer dissosiyatif ilaçlara benzer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kendine özgü etkileri ve riskleri vardır. Diğer dissosiyatifler gibi, 3-HO-PCE de vücudunuzdan ve çevrenizden ayrılma hissinin yanı sıra öfori ve değişen zaman ve mekan algılarına neden olabilir.

3-HO-PCE’nin Tarihçesi

3-HO-PCE ilk olarak 2010’ların başında Boehringer Ingelheim adlı bir ilaç şirketindeki bir araştırma ekibi tarafından yaratıldı. O dönemde araştırmacılar arilsikloheksilaminlerin (psikoaktif ilaçlar) insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırıyorlardı. Benzersiz farmakolojik özelliklere sahip yeni bileşikler geliştirmeye çalıştılar.

Başlangıçta, 3-HO-PCE eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmamıştı. Bunun yerine, araştırma amacıyla laboratuvar ortamlarında kullanılmıştır. Bununla birlikte, etkileri hakkındaki bilgiler yayıldıkça, 3-HO-PCE, benzersiz etkilere sahip yeni bir dissosiyatif ilaç olarak araştırma kimyası topluluğu arasında popülerlik kazanmaya başladı.

3-HO-PCE, araştırma kimyasalları pazarında ortaya çıktığından beri, dissosiyatif ve öforik etkiler arayan bazı kişiler tarafından rekreasyonel olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, nispeten yeni olması ve sınırlı bilimsel araştırma nedeniyle, etkileri ve potansiyel riskleri hakkında çok şey bilinmemektedir. Yasal ilaçlar doz arayanların aramaya devam etmeleri gerekebilir, çünkü bu ilaç ülkeye bağlı olarak ya yasal gri bir alanda ya da düpedüz yasadışı olabilir.

Son yıllarda 3-HO-PCE, yasadışı veya yasal uyuşturucularla ilgilenen ve bu özel uyuşturucunun potansiyel sağlık risklerinden endişe duyan uyuşturucu politikası uzmanlarının dikkatini çekmiştir. Bazı uzmanlar, ilacın etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması ve potansiyel riskleri ve zararları konusunda kamuoyunun daha fazla bilinçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dozaj ve Uygulama

3-HO-PCE yaygın olarak çalışılan bir ilaç olmadığı için dozaj bilgileri sınırlıdır. Herhangi bir araştırma kimyasalı veya psikoaktif maddede olduğu gibi, dikkatli olmak çok önemlidir. Toleransınızı ve yanıtınızı değerlendirmek için düşük bir dozla başlayın.

Kullanıcıların anlattıklarına göre, 3-HO-PCE’nin tipik dozları ağızdan veya burundan alınan 5 ila 30 miligram (mg) arasında değişmektedir. Bu dozlar orta düzeyde etkiler yaratır. Daha yüksek dozlar daha yoğun ve hatta ezici etkiler yaratır.

Özellikle, 3-HO-PCE’ye karşı bireysel tolerans ve duyarlılık büyük ölçüde değişebilir. İlaç için belirlenmiş güvenli veya etkili bir doz aralığı yoktur. Ayrıca, 3-HO-PCE insanlar üzerinde kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. Bu nedenle, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri tam olarak anlaşılamamıştır.

3-HO-PCE ile ilgili mevcut bilgilerin sınırlı olması nedeniyle, düşük bir dozla başlanması ve doz veya sıklığı artırırken son derece dikkatli olunması önerilir. 3-HO-PCE veya başka herhangi bir psikoaktif madde kullanırken zarar azaltma uygulamalarını takip etmek de önemlidir. Zarar azaltma teknikleri arasında saflık testi, uyuşturucuları karıştırmaktan kaçınmak ve kullanım sırasında güvenilir bir arkadaş veya destek sistemini yakınlarda tutmak yer alır.

Kullanıcı 3-HO-PCE Yorumları

Kullanıcılardan gelen anekdot raporlarına dayanarak, aşağıda 3-HO-PCE’nin öznel etkileriyle ilgili ortaya çıkan bazı ortak temalar yer almaktadır.

Dissosiyatif Etkiler

Kullanıcılar, bedenlerinden ve çevrelerinden ayrışma hissi yaşadıklarını bildirmektedir. Bazıları kendilerini “havada” veya “bağlantısız” hissettiklerini ifade eder. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar, dissosiyatif ilaçlar arasında deneyimledikleri en hafif dissosiyasyon hissi olduğunu bildirmektedir.

Euphoria

Birçok kullanıcı, 3-HO-PCE’yi eğlence amaçlı kullanım için cazip kılan şeyin bir parçası olabilecek bir öfori veya zevk duygusu hissettiğini bildirmektedir. Bazı kullanıcılar şimdiki zaman ve geçmiş hakkında hoş düşünceler deneyimlediklerini fark etmiştir. Bazı kullanıcıların aklına mutlu anılar geldi. Zihin bedenden ayrı olarak yüzüyor gibi görünür ve endişelerden, kaygılardan ve nihayetinde düşüncelerden arınır.

Uzun Süre

3-HO-PCE’nin etkilerinin diğer dissosiyatiflerden daha uzun sürdüğü bildirilmektedir. Aslında, bazı kullanıcılar 8 saat veya daha uzun süren etkiler bildirmektedir. Nazal veya intravenöz yolla alınan ilaçlar, ilacın ağızdan alınmasına kıyasla daha kısa sürelidir.

Görsel ve İşitsel Bozulma

Bazı kullanıcılar renk, ses ve diğer duyusal girdilere ilişkin algılarının değiştiğini bildirmiştir. Bir kullanıcı görsel bozulmayı kalın bir camın arkasından bakmak olarak tanımladı. Ses halüsinasyonları veya ses seviyesinde değişiklikler meydana gelebilir.

Etkilerin Başlangıcı

3-HO-PCE’nin etkilerinin başlangıcı metabolizmanıza, doz büyüklüğüne ve uygulama yoluna bağlı olarak değişir. Kullanıcı hikayelerine göre, başlangıç, alımdan sonra 10 dakika ile bir saat arasında değişebilir. Yutulduktan sonraki ilk bir saat içinde etkiler daha belirgin hale gelir.

Ağızdan alındığında, etkilerin başlangıcı genellikle biraz daha yavaştır. Kullanıcılar, etkilerin 30 dakika ila bir saat sonra fark edilebilir hale geldiğini bildirmektedir. Nazal uygulama daha hızlı bir etki başlangıcına sahiptir ve kullanıcılar etkilerin 10-15 dakika içinde fark edilebilir hale geldiğini bildirmektedir.

3-HO-PCE’nin Potansiyel Yan Etkileri

İşte 3-HO-PCE kullanımının bazı potansiyel yan etkileri:

  • Mide bulantısı ve kusma
  • Kalp atış hızı ve kan basıncında artış
  • Solunum depresyonu
  • Halüsinasyonlar veya değiştirilmiş gerçeklik algıları
  • Psikolojik sıkıntı veya kaygı
  • Koordinasyon veya motor kontrol kaybı
  • Bozulmuş muhakeme veya karar verme yetenekleri
  • Hafıza bozukluğu veya hafıza kaybı
  • Uykusuzluk veya uyku düzeninin bozulması
  • Bozulmuş muhakeme veya koordinasyon nedeniyle artan kaza veya yaralanma riski

3-HO-PCE aldıktan sonra ciddi yan etkiler yaşarsanız acil servislere başvurmanız çok önemli ve zaman açısından hassastır. En iyi desteği sağlayabilmeleri için onları uygulama yönteminiz ve dozaj bilgileriniz hakkında bilgilendirin.

Related articles

Recent articles