3-HO-PCE Herziening

Published:

Ondanks de groeiende populariteit is er nog steeds weinig informatie beschikbaar over 3-HO-PCE, waaronder de geschiedenis, doseringsinformatie, gebruikerservaringen en bijwerkingen. We weten dat het een dissociatief geneesmiddel is van de klasse arylcyclohexylamine.

In dit artikel geven we een overzicht van 3-HO-PCE door zijn oorsprong, chemische eigenschappen en effecten op het menselijk lichaam te onderzoeken. We kijken ook naar het huidige onderzoek naar 3-HO-PCE (afgekort 3-HO) en bespreken de mogelijke risico’s van het gebruik ervan, waaronder mogelijke bijwerkingen en gezondheidseffecten op de lange termijn.

Door een uitgebreid overzicht van 3-HO-PCE te geven, hopen we voorlichting te geven over de mogelijke voordelen en risico’s van dit geneesmiddel, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over het gebruik ervan en schade kunt voorkomen.

Algemene informatie over 3-HO-PCE

Om onze 3-HO-PCE beoordeling te beginnen, zullen we algemene informatie behandelen. Dit is een betrekkelijk nieuw en slecht begrepen geneesmiddel, en de effecten en risico’s ervan worden nog bestudeerd. De chemische stof 3-HO is een dissociatief geneesmiddel en, zoals gezegd, een lid van de klasse arylcyclohexylamine (ACH). Deze drugsklasse bevat psychoactieve stoffen en beïnvloedt NMDA-receptoren in de hersenen.

Chemisch gezien blijkt uit een chemisch onderzoek van 3-HO-PCE dat het vergelijkbaar is met andere dissociatieve drugs zoals ketamine en PCP. Het heeft echter zijn eigen unieke effecten en risico’s. Net als andere dissociatieven kan 3-HO-PCE gevoelens van dissociatie van lichaam en omgeving veroorzaken, evenals gevoelens van euforie en veranderde percepties van tijd en ruimte.

Geschiedenis van 3-HO-PCE

3-HO-PCE werd begin 2010 gecreëerd door een team onderzoekers van het farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim. Destijds onderzochten onderzoekers de effecten van arylcyclohexylamines (psychoactieve drugs) op het menselijk lichaam. Zij zochten naar nieuwe verbindingen met unieke farmacologische eigenschappen.

Aanvankelijk was 3-HO-PCE niet bedoeld voor recreatief gebruik. In plaats daarvan werd het gebruikt in laboratoria voor onderzoeksdoeleinden. Naarmate de informatie over de effecten ervan zich verspreidde, begon 3-HO-PCE echter aan populariteit te winnen onder de chemische onderzoeksgemeenschap als een nieuw dissociatief geneesmiddel met unieke effecten.

Sinds de opkomst op de markt voor onderzoekschemicaliën wordt 3-HO-PCE recreatief gebruikt door sommige mensen die op zoek zijn naar dissociatieve en euforische effecten. Vanwege de relatieve nieuwheid en het beperkte wetenschappelijke onderzoek is er echter nog veel onbekend over de effecten en mogelijke risico’s ervan. Wie op zoek is naar Legal highs, moet misschien verder zoeken, want deze drug kan zich in een juridisch grijs gebied bevinden of ronduit illegaal zijn, afhankelijk van het land.

De laatste jaren heeft 3-HO-PCE de aandacht getrokken van deskundigen op het gebied van het drugsbeleid die zich bezighouden met illegale of legale drugs en zich zorgen maken over de mogelijke gezondheidsrisico’s van deze specifieke drug. Sommige deskundigen hebben opgeroepen tot meer onderzoek naar de effecten van de drug en een groter publiek bewustzijn over de mogelijke risico’s en schade.

Dosering en toediening

De dosering van 3-HO-PCE is beperkt, omdat het geen algemeen bestudeerd geneesmiddel is. Zoals met elk chemisch of psychoactief onderzoek, is het essentieel om voorzichtig te zijn. Begin met een lage dosis om uw tolerantie en reactie te beoordelen.

Gebaseerd op verhalen van gebruikers variëren typische doses 3-HO-PCE van 5 tot 30 milligram (mg), oraal of nasaal ingenomen. Deze doses hebben matige effecten. Hogere doses geven intensere en zelfs overweldigende effecten.

Met name de individuele tolerantie en gevoeligheid voor 3-HO-PCE kunnen sterk variëren. Er is geen vastgesteld veilig of effectief dosisbereik voor het medicijn. Bovendien is 3-HO-PCE niet uitgebreid onderzocht bij mensen. De langetermijneffecten ervan op de lichamelijke en geestelijke gezondheid worden dus niet goed begrepen.

Vanwege de beperkte beschikbare informatie over 3-HO-PCE wordt aanbevolen te beginnen met een lage dosis en uiterst voorzichtig te zijn met het verhogen van de dosis of de frequentie. Het is ook essentieel om schadebeperkende praktijken te volgen bij het gebruik van 3-HO-PCE of elke andere psychoactieve stof. Schadebeperkende technieken zijn onder meer het testen van de zuiverheid, het vermijden van het mengen van drugs, en het in de buurt houden van een vertrouwde vriend of steunsysteem tijdens het gebruik.

Gebruiker 3-HO-PCE Beoordelingen

Op basis van anekdotische verslagen van gebruikers volgen hieronder enkele gemeenschappelijke thema’s die naar voren zijn gekomen met betrekking tot de subjectieve effecten van 3-HO-PCE.

Dissociatieve effecten

Gebruikers melden een gevoel van dissociatie van hun lichaam en omgeving. Sommigen beschrijven zich “zweverig” of “losgekoppeld”. Sommige gebruikers melden echter dat het het mildste gevoel van dissociatie is dat ze ooit hebben ervaren bij dissociatieve drugs.

Euphoria

Veel gebruikers melden een gevoel van euforie of genot, wat 3-HO-PCE wellicht mede aantrekkelijk maakt voor recreatief gebruik. Sommige gebruikers merkten dat ze prettige gedachten hadden over het heden en het verleden. Bij sommige gebruikers kwamen gelukkige herinneringen boven. De geest lijkt los van het lichaam te zweven en wordt vrij van zorgen, beslommeringen en, uiteindelijk, gedachten.

Lange duur

De effecten van 3-HO-PCE duren naar verluidt langer dan die van andere dissociatieven. Sommige gebruikers melden zelfs effecten die tot 8 uur of langer aanhouden. Nasaal of intraveneus ingenomen geneesmiddelen hebben een kortere werkingsduur dan wanneer het geneesmiddel oraal wordt ingenomen.

Visuele en auditieve vervorming

Sommige gebruikers melden gewijzigde waarnemingen van kleur, geluid en andere zintuiglijke input. Eén gebruiker beschreef de visuele vervorming als kijken door dik glas. Geluidshallucinaties of veranderingen in volume kunnen voorkomen.

Begin van de effecten

Het begin van de effecten van 3-HO-PCE hangt af van uw metabolisme, de grootte van de dosis en de toedieningsweg. Gebaseerd op verhalen van gebruikers kan het begin variëren van 10 minuten tot een uur na inname. In dat eerste uur na inname worden de effecten beter merkbaar.

Bij orale inname is het begin van de effecten over het algemeen wat langzamer. Gebruikers melden dat de effecten na 30 minuten tot een uur merkbaar worden. Bij nasale toediening treden de effecten sneller op; gebruikers melden dat de effecten binnen 10-15 minuten merkbaar worden.

Mogelijke bijwerkingen van 3-HO-PCE

Hier zijn enkele mogelijke bijwerkingen van 3-HO-PCE gebruik:

  • Misselijkheid en braken
  • Verhoogde hartslag en bloeddruk
  • Ademhalingsdepressie
  • Hallucinaties of veranderde perceptie van de werkelijkheid
  • Psychologische nood of angst
  • Verlies van coördinatie of motorische controle
  • Verminderd beoordelings- of beslissingsvermogen
  • Geheugenstoornis of geheugenverlies
  • Slapeloosheid of verstoorde slaappatronen
  • Verhoogd risico op ongevallen of letsel door verminderd beoordelingsvermogen of gebrekkige coördinatie.

Het is cruciaal en tijdgevoelig om contact op te nemen met de hulpdiensten als u ernstige bijwerkingen ondervindt na inname van 3-HO-PCE. Informeer hen over uw toedieningswijze en doseringsinformatie, zodat zij de beste ondersteuning kunnen bieden.

Related articles

Recent articles