Przegląd O-PCE

Published:

O-PCE is a powerful dissociative substance that’s gaining popularity among drug enthusiasts. It’s known for producing intense and long-lasting effects, including dissociation, hallucinations, and euphoria. However, as you’ll see, it’s essential to use the substance responsibly and under the guidance of a medical professional to minimize risks. In this article, we’ll take a closer look at O-PCE, including its history, dosage, administration, effects, and potential side effects.

Ogólne informacje na temat O-PCE

Zacznijmy naszą recenzję O-PCE od kilku ogólnych informacji. Badana substancja chemiczna O-PCE, znana również jako 2′-Oxo-PCE lub Deschloroketamina, jest substancją dysocjacyjną, która jest strukturalnie podobna do ketaminy i PCP. Firma farmaceutyczna Parke-Davis po raz pierwszy stworzyła ten lek w 1979 roku, ale jego działanie psychoaktywne odkryto dopiero znacznie później. O-PCE jest silnym antagonistą receptora NMDA, co oznacza, że blokuje działanie neuroprzekaźnika glutaminianu, prowadząc do efektów dysocjacyjnych.

O-PCE jest zwykle sprzedawany w postaci sproszkowanej. Może być podawany doustnie, donosowo lub poprzez waporyzację. Substancja ta znana jest z długotrwałego działania, a jej użytkownicy zgłaszają efekty utrzymujące się do kilku godzin. Efektami zajmiemy się w dalszej części naszego przeglądu badań chemicznych.

Historia O-PCE

Następnie przejdźmy do historii badań nad substancją chemiczną O-PCE. O-PCE został po raz pierwszy wyprodukowany w 1979 roku przez firmę farmaceutyczną Parke-Davis. Jednak jej psychoaktywne działanie zostało odkryte dopiero znacznie później. Na początku 2010 roku O-PCE zaczęło zyskiwać popularność wśród entuzjastów narkotyków, zwłaszcza tych zainteresowanych substancjami dysocjacyjnymi. Od tego czasu stała się popularną opcją dla innych substancji dysocjacyjnych, takich jak ketamina.

Dawkowanie i podawanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o legalne dopalacze, czy legalne narkotyki, możesz skorzystać z pomocy specjalistów medycznych w zakresie dawkowania. Jednak w przypadku braku nadzoru medycznego, przyjmowanie leku z zachowaniem szczególnej ostrożności jest szczególnie ważne. O-PCE może być podawany doustnie, donosowo, poprzez waporyzację lub jako czopek. Dawki wahają się od 1 mg do 25 mg. Odpowiednia dawka i sposób podawania różnią się w zależności od indywidualnego poziomu tolerancji i pożądanych efektów.

Podanie doustne

Podanie doustne polega na spożyciu substancji, zwykle poprzez zmieszanie jej z płynem i połknięcie. Początek działania jest zwykle wolniejszy niż w przypadku innych metod podawania, ale efekty mogą utrzymywać się dłużej.

Wlew do nosa

Metoda ta znana jest również jako snorting. Polega ona na zmiażdżeniu substancji na drobny proszek, a następnie powąchaniu jej przez nozdrza. Metoda ta powoduje szybsze wystąpienie efektów, ale może podrażniać przewody nosowe i powodować dyskomfort, a nawet ból.

Odparowanie

Waporyzacja polega na podgrzaniu substancji do temperatury, która powoduje jej odparowanie, umożliwiając jej wdychanie za pomocą waporyzatora lub innego urządzenia. Metoda ta jest szybka w działaniu i pozwala na dokładniejsze dawkowanie niż inhalacja donosowa.

Redosing

Ponowne dawkowanie jest możliwe, ale nie jest zalecane. Jest to ryzykowne i może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Użytkownicy nie powinni ponownie podawać badanej substancji chemicznej O-PCE.

Opinie użytkowników O-PCE

Czytanie opinii użytkowników na temat O-PCE może pomóc każdemu, kto rozważa stosowanie tej substancji. Dzieje się tak, ponieważ zapewniają one wgląd w jego efekty, dawki i potencjalne ryzyko. Pamiętaj jednak, że te recenzje są subiektywne. Mogą więc nie odzwierciedlać doświadczeń wszystkich osób z pełną dokładnością. Dlatego też opinie użytkowników powinny być traktowane z ostrożnością i nie należy polegać wyłącznie na nich jako źródle informacji.

Początek działania

Podobnie jak w przypadku innych leków, początek działania O-PCE jest różny. Sposób, w jaki użytkownicy doświadczają efektów O-PCE zależy od sposobu podawania i tolerancji. Na przykład podanie doustne wymaga do godziny, aby zacząć działać. Wdmuchiwanie do nosa i waporyzacja przynoszą efekty w ciągu kilku minut.

Euforia

Według niektórych opinii użytkowników, O-PCE może wywoływać uczucie euforii. Użytkownicy opisują je jako zwiększone poczucie dobrego samopoczucia i przyjemności. Co więcej, użytkownicy zgłaszają, że odczuwają przypływ pozytywnych emocji i poczucie zadowolenia.

Uważa się, że ten euforyczny efekt wynika z wpływu narkotyku na układ nagrody w mózgu, który reguluje uwalnianie dopaminy, neuroprzekaźnika związanego z przyjemnością i nagrodą. Uważa się, że O-PCE zwiększa uwalnianie dopaminy, prowadząc do uczucia euforii zgłaszanego przez niektórych użytkowników.

Halucynacje wzrokowe i słuchowe

Halucynacje są jednym z głównych efektów działania O-PCE. Halucynacje wzrokowe polegają na widzeniu rzeczy, których nie ma w otoczeniu. Halucynacje słuchowe polegają na słyszeniu dźwięków lub głosów, które nie istnieją w rzeczywistości.

Doświadczenie halucynacji wzrokowych i słuchowych może być bardzo różne wśród użytkowników. Niektórzy mogą mieć tylko łagodne zniekształcenia wizualne, podczas gdy inni mają żywe i intensywne halucynacje. Podobnie, niektórzy mogą doświadczać jedynie niewielkich zniekształceń słuchowych, podczas gdy inni mogą słyszeć złożone, szczegółowe głosy lub dźwięki.

Jednak halucynacje mogą być również potencjalnie niebezpieczne. Użytkownicy mogą być zdezorientowani, angażować się w ryzykowne zachowania, a nawet odczuwać niepokój i panikę. Dlatego najlepiej jest stosować O-PCE odpowiedzialnie i pod nadzorem lekarza, aby uniknąć kłopotów związanych z halucynacjami.

Dysocjacja

Uczucie oderwania od rzeczywistości, znane jako dysocjacja, to kolejny główny efekt O-PCE. Waha się od łagodnego do intensywnego, powodując zamieszanie i dezorientację. Dlaczego ta badana substancja chemiczna powoduje dysocjację u użytkowników? Efekt ten jest wynikiem zdolności O-PCE do zmiany funkcji mózgu poprzez blokowanie receptorów NMDA. Chociaż niektórzy mogą uważać ten stan za fascynujący, może on być również niebezpieczny.

Anticlimax (“Comedown”)

Zejście z O-PCE może być nieprzyjemne dla niektórych użytkowników. W miarę zanikania efektów, użytkownicy mogą doświadczać poczucia dezorientacji, zagubienia i depresji. Ważne jest, aby dbać o siebie w okresie odstawienia i unikać ponownego zażywania substancji, aż do całkowitego ustąpienia efektów.

Potencjalne skutki uboczne O-PCE

Jak każda substancja psychoaktywna, O-PCE może wywoływać szereg potencjalnych skutków ubocznych. Niektóre z najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych obejmują następujące działania:

  • Nudności i wymioty
  • Zawroty głowy i uczucie oszołomienia
  • Szybkie tętno i podwyższone ciśnienie krwi
  • Pocenie się i dreszcze
  • Niewyraźne widzenie
  • Upośledzona koordynacja i równowaga
  • Paranoja i niepokój

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych lub innych problemów zdrowotnych, należy stosować badaną substancję chemiczną O-PCE w sposób odpowiedzialny i zasięgnąć porady lekarza przed jej użyciem. Jako silna substancja dysocjacyjna, O-PCE powinien być traktowany z ostrożnością i szacunkiem.

Related articles

Recent articles