4-CL-PVP Granskning

Published:

Om du har följt kemikalieforskningen har du kanske hört talas om 4-CL-PVP. Denna kemiska förening, även känd som 4-Chloro-alpha-PVP, är en medlem av katinonfamiljen. Användare uppskattar dess stimulerande effekter, som vi kommer att beskriva i detalj nedan. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på historia, dosering, effekter och potentiella biverkningar av 4-CL-PVP.

Allmän information om 4-CL-PVP

Vi börjar vår 4-CL-PVP-recension med allmän information om detta ämne. Forskningskemikalien 4-CL-PVP är en syntetisk katinon (stimulerande kemikalie som finns i khat-växten). Det är också känt som PVP eller 4-CL. Den kemiska strukturen liknar alfa-PVP, en välkänd forskningskemikalie. Liksom andra katinondroger är 4-CL-PVP ett stimulerande medel och kan ge känslor av eufori, ökad energi och ökad sällskaplighet.

Historik för 4-CL-PVP

Nästa steg i vår granskning av forskningskemikalier är att täcka den relativt korta historien om denna förening. Forskningskemikalien PVP är ny jämfört med många andra forskningskemikalier. I början av 2010-talet började det bli populärt som rekreationsdrog. Troligtvis såldes den först online i samhällen där man annonserade om legal highs. Det dröjde inte länge innan det blev ett populärt substitut för andra katinonsubstanser som inte längre var lagliga droger. I Kanada, USA, Storbritannien och Tyskland är detta läkemedel en kontrollerad substans. Idag är den fortfarande utbredd bland forskare och fritidsanvändare.

Dosering och administrering

När det gäller dosering av forskningskemikalien 4-CL finns det flera administreringsmetoder att ta hänsyn till. Nedan följer en uppdelning av de vanligaste administreringsvägarna.

Oral administrering

Detta är det vanligaste sättet att ta 4-CL-PVP. Det tas vanligtvis i kapselform, och effekterna kan ta allt från 15 minuter till en timme innan de börjar verka. Effekterna kan vara i upp till 4-6 timmar.

Nasal inblåsning

Vissa användare föredrar att snorta 4-CL-PVP för en snabbare effekt. Effekterna av nasal insufflation kan märkas inom några minuter. De kanske dock inte har lika lång effekt som oral administrering. Dessutom föredrar vissa användare inte denna metod eftersom den kan skada näsgångarna och skapa ett obehagligt dropp längst bak i halsen.

Förångning

Vissa användare förångar 4-CL-PVP med hjälp av en förångare eller e-cigarett. Denna metod får användare att känna effekterna mycket snabbt. Det kan också vara mer potent än andra administreringsmetoder.

Suppositorium

Även om det inte är en vanlig administreringsmetod rapporterar vissa användare att de använder forskningskemikalien PVP i suppositorieform. Denna metod kan ge ett mer intensivt rus men ökar också risken för biverkningar.

Omdosering

Vissa användare kan ta nya doser under dagen för att bibehålla de önskade effekterna. Överdosering ökar dock risken för biverkningar och kan leda till tolerans och beroende. För säkerhets skull är det bäst att inte överdosera.

Användare 4-CL-PVP Recensioner

När du läser användarberättelser på nätet ska du väga dem mot varandra eftersom de är helt subjektiva. Med detta sagt rapporterar många användare av 4-CL-PVP att de känner en våg av energi och eufori strax efter att ha tagit drogen. De beskriver att de känner sig mer sociala, pratsamma och utåtriktade. Vissa användare rapporterar att de känner sig mer motiverade och fokuserade, vilket gör det till ett populärt val bland studenter och yrkesverksamma.

Början av effekterna

Insättandet av effekterna kan variera beroende på administreringsmetod. Vid oralt intag kan det ta allt från 15 minuter till en timme innan effekterna börjar verka. Vid snortning kan effekterna märkas inom några minuter. Effekterna av förångning kan kännas nästan omedelbart.

Stimulering

Den huvudsakliga effekten av 4-CL-PVP är dess stimulerande egenskaper. Användare rapporterar att de känner sig mycket energiska efter att ha tagit detta läkemedel. De känner sig också mer pratsamma och vänliga. Det kan vara användbart för dem som behöver hålla sig vakna och alerta under långa perioder.

Andra gynnsamma effekter

Förutom dess stimulerande egenskaper förmedlar vissa användare andra effekter av 4-CL forskningskemikalien. Vissa känner sig mer självsäkra och mindre oroliga, vilket gör det bra för personer med social ångest. Andra har rapporterat att de känner sig mer kreativa och inspirerade, vilket kan vara användbart för konstnärer eller författare. Dessa effekter är dock anekdotiska och stöds inte av vetenskaplig forskning.

Anticlimax (”Comedown”)

Som med många stimulanser, efter att effekterna av 4-CL-PVP så småningom kommer att avta, kan användare uppleva en ”antiklimax” eller ”comedown”. Under denna fas känner sig användarna trötta, irriterade och till och med deprimerade. Vissa användare får huvudvärk eller andra fysiska besvär. Håll dig hydrerad och vila mycket under denna fas för att minimera besvären.

Potentiella biverkningar av 4-CL-PVP

Ja, 4-CL-PVP kan ge användarna en rad positiva effekter. Men det kommer också med en mängd potentiella biverkningar, som förväntas med många läkemedel. Några av de vanligaste biverkningarna som rapporterats av användare inkluderar följande:

  • Ökad hjärtfrekvens och ökat blodtryck
  • Ångest och paranoia
  • Sömnlöshet
  • Illamående och kräkningar
  • Huvudvärk
  • Yrsel och svindel
  • Förlust av aptit
  • Tandgnissling eller sammanbitning av käken

De långsiktiga effekterna av användning av 4-CL-PVP är inte väl kända. Vissa studier tyder på att katinonsubstanser har neurotoxiska effekter och leder till beroende och missbruk över tid. Eftersom farmakologi och toxicitet till stor del är ett mysterium, måste användarna vara extremt försiktiga när de använder 4-CL-PVP. Följ skadebegränsande metoder, som att mäta dina doser, förstå drogens renhetsgrad, inte köra påverkad och ha en betrodd vän i närheten.

Related articles

Recent articles