HXE Review

Published:

3-HO-2-Oxo-PCE, algemeen bekend als HXE, is een stof die chemisch verwant is aan ketamine. Wat de farmacologische eigenschappen betreft, beschikken wij over beperkte gegevens omdat dit geneesmiddel nieuw is. In dit artikel bespreken we alles wat we weten over HXE, waaronder algemene informatie, geschiedenis, dosering, gebruikerservaringen en mogelijke bijwerkingen.

Algemene informatie over HXE

Wij beginnen dit chemisch onderzoek met algemene informatie over HXE. Deze stof is een synthetische dissociatieve drug. Net als ketamine behoort het tot de klasse van de arylcyclohexylamine. Het is recentelijk populair geworden dankzij zijn unieke dissociatieve effecten en euforische eigenschappen. De chemische stof voor HXE-onderzoek lijkt chemisch gezien op andere dissociatieve drugs zoals ketamine en PCP. Toch heeft het een uitgesproken farmacologisch profiel.

HXE staat bekend om het veroorzaken van dissociatieve en hallucinogene effecten. Deze effecten variëren in intensiteit, afhankelijk van de dosering en de wijze van toediening. Het middel kan oraal, nasaal, via verdamping of als zetpil worden toegediend. HXE is nog betrekkelijk nieuw, en de langetermijneffecten ervan op het menselijk lichaam zijn niet bekend.

Geschiedenis van HXE

In onze volgende HXE-review behandelen we de geschiedenis. De eerste berichten over het bestaan van HXE zijn nog maar een paar jaar oud en dateren van 2019. Rond die tijd werd het ontdekt als een nieuwe dissociatieve drug tijdens een routine laboratoriumtest. Sindsdien heeft HXE aan populariteit gewonnen onder druggebruikers vanwege de effecten en het gebrek aan regelgeving in veel landen. Velen hebben het op hun lijst van legale roesmiddelen geplaatst omdat het in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, technisch niet illegaal is. Maar het staat ook niet op de lijst van legale drugs in de VS of andere landen, dus het bevindt zich in een grijs juridisch gebied.

Wij geloven dat HXE werd gecreëerd als een chemische stof voor onderzoek. Het werd waarschijnlijk ontwikkeld als een potentieel verdovingsmiddel of pijnstiller. De dissociatieve en euforische effecten van de drug hebben het echter recreatief populairder gemaakt.

Dosering en toediening

Vervolgens behandelen we de dosering en toediening van de HXE onderzoeksstof. Deze factoren zijn van grote invloed op de intensiteit en de duur van de effecten van de drug. Aangezien HXE gewoonlijk als poeder wordt verkocht, wordt het op een weegschaal afgemeten voor een nauwkeurige dosering. De dosering kan variëren van ongeveer 30mg tot 130mg, afhankelijk van de ervaring en tolerantie van de gebruiker.

Orale toediening

Dit is de meest gebruikelijke manier om HXE toe te dienen. Gewoonlijk mengen gebruikers het met water of andere vloeistoffen en drinken het gewoon op. De effecten treden langzaam op en duren 30 minuten tot 2 uur, en kunnen tot 6 uur aanhouden.

Nasale insufflatie

Nasale insufflatie, of “snuiven”, is een andere standaardmethode om de HXE-onderzoeksstof toe te dienen. De drug wordt vermalen tot een fijn, krijtachtig poeder en door de neusgaten gesnoven. Gebruikers melden dat het ranzig en bitter is en prikt als het gesnoven wordt. Deze toedieningswijze heeft echter een sneller begin van de effecten. De effecten worden binnen 5 tot 15 minuten gevoeld, maar de duur van de effecten is korter, namelijk 2 tot 4 uur.

Verdamping

Bij “vaping” wordt de drug verhit tot een temperatuur waarbij hij verdampt, waarna de damp wordt geïnhaleerd. De effecten beginnen vrijwel onmiddellijk, na 1 tot 5 minuten, en kunnen tot 4 uur aanhouden.

Redosing

Herdosering met HXE is mogelijk, maar wordt over het algemeen niet aanbevolen. Als een gebruiker een nieuwe dosis wil nemen, wacht hij best minstens 2 uur na de eerste dosis om overdosering te vermijden. Een te snelle herdosering kan leiden tot ongewenste bijwerkingen zoals angst, paranoia en verwarring.

Gebruiker HXE Beoordelingen

De gebruikersrecensies van HXE zijn over het algemeen positief. Veel gebruikers melden euforie, dissociatie en een verhoogd gevoel van creativiteit. Sommige gebruikers hebben echter negatieve effecten gemeld, zoals angst, paranoia en verwarring. Met zo weinig informatie over deze nieuwe drug is het bijna onmogelijk om de exacte effecten te voorspellen die een gebruiker zal ervaren. Over het geheel genomen zouden de effecten van de drug enigszins vergelijkbaar zijn met die van DCK en MXE.

Begin van de effecten

Het optreden van HXE-effecten hangt af van de toedieningsmethode. Orale toediening heeft het langzaamste begin, met een duur van 30 minuten tot 2 uur. Verdampen begint het snelst en duurt 1 tot 5 minuten. Nasale insufflatie heeft een gemiddeld tempo van ongeveer 5 tot 15 minuten. Het begin kan beginnen met lichamelijke sensaties zoals duizeligheid of gevoeligheid bij aanraking.

Dissociatie

Gebruikers van HXE melden vaak een diep gevoel van dissociatie van hun lichaam en omgeving te ervaren. Deze dissociatie kan zich uiten als gevoelens van onthechting, gevoelloosheid of een gevoel buiten zichzelf te staan. Terwijl andere drugs gevoelens van dissociatie veroorzaken, is de ervaring van HXE naar verluidt bijzonder intens. Gebruikers kunnen het gevoel hebben dat ze van een afstand naar zichzelf kijken of hun handelingen vanuit een derde-persoonsperspectief observeren. Sommige gebruikers beschrijven HXE-dissociatie als een gevoel van “losgekoppeld zijn” of “zweven” in een droomachtige toestand.

Hallucinatie

HXE-gebruikers hebben gemeld onder invloed visuele en auditieve hallucinaties te ervaren. Deze hallucinaties worden vaak beschreven als levendig en intens. Visuele hallucinaties kunnen bestaan uit geometrische patronen, kleuren en texturen. Sommige gebruikers ervaren een vervormde of veranderde perceptie van hun omgeving, zoals objecten die lijken te bewegen of van vorm veranderen.

Euphoria

De HXE onderzoekschemicaliën kunnen gebruikers een intens gelukkig en comfortabel gevoel geven. Zij kunnen de neiging hebben om de diepten van hun gevoelens te verkennen en hun innerlijk te onderzoeken. Door euforische gevoelens kunnen gebruikers zich in vrede en één met de wereld voelen. Sommige gebruikers melden dat ze zich gewikkeld voelen in de warmte en het licht van de drug.

Anticlimax (“Comedown”)

Nadat de piekeffecten van HXE zijn uitgewerkt, kunnen gebruikers een “anticlimax” of “comedown” ervaren. Deze fase kan enkele uren duren en kan gepaard gaan met gevoelens van vermoeidheid, verwarring of angst. Gebruikers kunnen ook hoofdpijn, misselijkheid of andere lichamelijke ongemakken ervaren.

Mogelijke bijwerkingen van HXE

Hoewel veel gebruikers positieve ervaringen met HXE melden, heeft het middel ongetwijfeld potentiële bijwerkingen waarvoor men moet oppassen. Deze kunnen het volgende omvatten:

  • Misselijkheid en braken
  • Duizeligheid en verwarring
  • Angst en paranoia
  • Hoofdpijn en spierspanning
  • Verhoogde hartslag en bloeddruk
  • Wazig zicht en verwijde pupillen
  • Verminderde motorische vaardigheden en coördinatie

Hoewel HXE voor sommige gebruikers unieke en plezierige ervaringen kan opleveren, is het dus belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s en bijwerkingen van de drug. Zoals met elke stof is het van cruciaal belang HXE verantwoord en voorzichtig te gebruiken.

Related articles

Recent articles