DMXE Review

Published:

DMXE, ook Methoxetamine of 3-MeO-2-Oxo-PCE genoemd, is een dissociatief verdovingsmiddel dat qua structuur lijkt op ketamine en PCP. De drug is een populair onderzoeksmiddel dat op grote schaal beschikbaar is op de ondergrondse markt. In dit artikel geven we een uitgebreide review van DMXE, inclusief de algemene informatie, geschiedenis, dosering, effecten, gebruikersreviews, het begin van de effecten, mogelijke bijwerkingen en meer.

Algemene informatie over DMXE

Laten we ons chemisch onderzoek naar DMXE beginnen met algemene informatie. Dit geneesmiddel is een chemische verbinding die behoort tot de klasse van de arylcyclohexylamine geneesmiddelen. Het staat ook bekend als Methoxetamine of 3-MeO-2-Oxo-PCE, en is over het algemeen niet goedgekeurd voor medisch gebruik. Verder is het niet op recept verkrijgbaar.

Geschiedenis van DMXE

In onze volgende DMXE-review gaan we in op de geschiedenis van deze interessante drug. Het heeft een relatief kort verleden in vergelijking met andere dissociatieve drugs zoals ketamine en PCP. Het verscheen voor het eerst op de ondergrondse markt in 2013 en won snel aan populariteit door zijn gelijkenis met ketamine, dat steeds moeilijker te verkrijgen was. Sindsdien is DMXE op grote schaal gebruikt als onderzoekschemicaliën en als recreatieve drug.

In 2015 verbood de Chinese regering de productie en verkoop van de chemische stof DMXE voor onderzoek, samen met andere chemische stoffen voor onderzoek, als reactie op het toenemende aantal drugsgerelateerde sterfgevallen. Over het algemeen staat deze drug niet op nationale lijsten van legale drugs. Ondanks het verbod bleef DMXE echter beschikbaar op de zwarte markt. Het gebruik ervan heeft zich over de hele wereld verspreid.

Dosering en toediening

DMXE is een krachtige drug, dus u moet de dosering en toediening ervan zorgvuldig overwegen. Het geneesmiddel kan oraal, nasaal, verdampt of als zetpil worden toegediend. De dosering van DMXE ligt gewoonlijk tussen 5 en 30 mg, afhankelijk van de toedieningsweg en de tolerantie van de betrokkene. Vergeet niet dat het niet voorkomt op de lijst van legale highs, dus wees extra waakzaam als je besluit deze route te volgen.

Orale toediening

Bij orale inname kunnen de effecten van DMXE tot een uur op zich laten wachten, en ze kunnen enkele uren aanhouden.

Nasale insufflatie

Nasale insufflatie of “snuiven” van DMXE kan een sneller begin van de effecten opleveren, maar de duur is korter.

Verdamping

Het verdampen van DMXE geeft een onmiddellijk begin van de effecten, maar de duur is ook korter dan bij orale toediening.

Redosing

Gebruikers moeten ten minste 3 uur wachten voordat ze een nieuwe dosis innemen, omdat herdosering gevaarlijk kan zijn. Hogere doses DMXE kunnen leiden tot een reeks bijwerkingen, waaronder hallucinaties, verwarring en bewustzijnsverlies.

Gebruiker DMXE Beoordelingen

De gebruikersbeoordelingen van DMXE lopen sterk uiteen, waarbij sommige gebruikers positieve en andere negatieve ervaringen melden. Sommige gebruikers melden dat DMXE een euforische en ontspannende toestand opwekt, terwijl anderen melden dat ze zich angstig en paranoïde voelen. Sommigen melden levendige hallucinaties en dissociatie, terwijl anderen melden zich verdoofd en losgekoppeld te voelen van hun omgeving.

Begin van de effecten

Het begin van de effecten van DMXE kan variëren afhankelijk van de toedieningsweg. Bij orale inname kan het tot een uur duren voordat de effecten optreden, en ze kunnen enkele uren aanhouden. Bij snuiven kunnen de effecten binnen 15 minuten optreden, maar ze kunnen ook sneller verdwijnen. Het verdampen van DMXE veroorzaakt een onmiddellijk begin van de effecten, die intens maar van korte duur kunnen zijn.

Euphoria

De euforische effecten van DMXE zouden verband houden met het vermogen van de drug om de afgifte van dopamine in de hersenen te verhogen. Dopamine is een neurotransmitter die een rol speelt in de belonings- en genotspaden in de hersenen. Dus wanneer dopamine vrijkomt als reactie op een plezierige ervaring, kan het gevoelens van euforie opwekken.

De euforische effecten van DMXE zijn beschreven als intens en aangenaam. Gebruikers melden gevoelens van tevredenheid, ontspanning en verhoogde zintuiglijke waarneming. Sommige gebruikers melden dat ze zich meer “één” voelen met hun omgeving en een gevoel van eenheid met de wereld om hen heen.

Dissociatie

Gebruikers van DMXE melden vaak een gevoel van dissociatie, dat in intensiteit kan variëren afhankelijk van de dosis en iemands gevoeligheid voor de drug. Sommige gebruikers beschrijven een gevoel van onthechting van hun lichaam of het gevoel dat ze zichzelf van een afstand bekijken. Anderen melden dat ze zich in een droomtoestand bevinden, waarbij de werkelijkheid vervormd of onwerkelijk lijkt.

Hallucinaties

DMXE kan ook een reeks visuele en auditieve hallucinaties veroorzaken, die kunnen bijdragen tot gevoelens van dissociatie. Gebruikers kunnen levendige en kleurrijke visuele beelden of vervormde geluiden ervaren, wat een gevoel van ontkoppeling van de werkelijkheid kan geven.

Mogelijke bijwerkingen van DMXE

Zoals bij elke psychoactieve drug zijn er potentiële bijwerkingen verbonden aan het gebruik van DMXE. Enkele van de mogelijke bijwerkingen van DMXE-gebruik zijn de volgende:

  • Cognitieve stoornissen: Deze onderzoeksstof kan het geheugen, de aandacht en de besluitvorming aantasten. Gebruikers kunnen moeite hebben met taken die focus en concentratie vereisen.
  • Lichamelijke beperking: Mogelijke fysieke beperkingen zijn een verlies van coördinatie, evenwicht en spiercontrole. Als gevolg daarvan kunnen mensen op het DMXE-onderzoekschemicaliën vallen of andere ongelukken krijgen.
  • Ademhalingsdepressie: Ademhalingsdepressie kan levensbedreigend zijn. Gebruikers kunnen moeite hebben met ademhalen, kortademigheid en pijn op de borst.
  • Cardiovasculaire effecten: Veranderingen in hartslag en bloeddruk kunnen het gevolg zijn van het gebruik van dit geneesmiddel. Mensen onder invloed kunnen last krijgen van hartkloppingen, hartritmestoornissen en andere cardiovasculaire problemen.
  • Gastro-intestinale effecten: DMXE kan gastro-intestinale effecten veroorzaken zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en ongemak.
  • Nier- en leverschade: Schade aan de nieren en de lever is een andere mogelijke bijwerking. Gebruikers kunnen te maken krijgen met nierfalen of leverschade, wat dodelijk kan zijn.
  • Verslaving: Deze drug kan verslavend zijn. Na verloop van tijd kunnen mensen een tolerantie voor de drug ontwikkelen, waardoor hogere doses nodig zijn om de gewenste effecten te bereiken. Uiteindelijk kunnen afhankelijke gebruikers ontwenningsverschijnselen ervaren wanneer zij stoppen met het gebruik van de drug.
  • Overdosering: In grote doses of in combinatie met andere drugs of alcohol kan DMXE zeer gevaarlijk zijn. Gebruikers kunnen een overdosis nemen, wat levensbedreigend kan zijn. Overdosering vereist onmiddellijke medische hulp.

Gebruikers moeten zich bewust zijn van de risico’s van het gebruik van DMXE en moeten medische hulp inroepen als zij bijwerkingen ondervinden. Gebruik DMXE op verantwoorde wijze en in een veilige omgeving om het risico van schade te beperken.

Related articles

Recent articles