Anmeldelse af DMXE

Published:

DMXE, også kaldet Methoxetamin eller 3-MeO-2-Oxo-PCE, er et dissociativt bedøvelsesmiddel, der strukturelt ligner ketamin og PCP. Stoffet er et populært forskningskemikalie, der er bredt tilgængeligt på det underjordiske marked. I denne artikel vil vi give en omfattende gennemgang af DMXE, herunder dets generelle information, historie, dosering, effekter, brugeranmeldelser, virkningens begyndelse, potentielle bivirkninger og mere.

Generelle oplysninger om DMXE

Lad os begynde vores kemiske undersøgelse af DMXE med generelle oplysninger. Dette lægemiddel er en kemisk forbindelse, der tilhører arylcyclohexylamin-klassen af lægemidler. Det er også kendt som Methoxetamin eller 3-MeO-2-Oxo-PCE, og generelt er det ikke godkendt til medicinsk brug. Desuden kan det ikke fås på recept.

Historien om DMXE

Som det næste i vores DMXE-anmeldelse vil vi gennemgå historien om dette interessante stof. Det har en relativt kort fortid sammenlignet med andre dissociative stoffer som ketamin og PCP. Det dukkede først op på det underjordiske marked i 2013 og blev hurtigt populært på grund af dets lighed med ketamin, som blev stadig vanskeligere at få fat i. Siden da er DMXE blevet anvendt i vid udstrækning som forskningskemikalie og som rekreativt stof.

I 2015 forbød den kinesiske regering produktion og salg af DMXE-forskningskemikaliet sammen med andre forskningskemikalier som reaktion på det stigende antal narkotikarelaterede dødsfald. Generelt er dette stof ikke på de nationale lister over lovlige stoffer. På trods af forbuddet blev DMXE dog fortsat udbudt på det sorte marked. Brugen er fortsat spredt over hele verden.

Dosering og administration

DMXE er et potent stof, så du bør nøje overveje dosering og administration. Lægemidlet kan indgives oralt, nasalt, fordampet eller som et suppositorium. Doseringsområdet for DMXE er typisk mellem 5 mg og 30 mg, afhængigt af indgiftsvejen og den enkeltes tolerance. Husk, at det typisk ikke er på listen over lovlige stoffer, så vær ekstra opmærksom, hvis du beslutter dig for at gå denne vej.

Oral indgift

Når DMXE indtages oralt, kan det tage op til en time før virkningerne af DMXE opstår, og de kan vare i flere timer.

Nasal insufflation

Nasal insufflation eller “snifning” af DMXE kan give en hurtigere virkning, men virkningen er kortere.

Fordampning

Fordampning af DMXE giver en øjeblikkelig virkning, men virkningen er også kortere end ved oral indgivelse.

Omdosering

Brugere bør vente mindst 3 timer, før de tager en ny dosis, da en ny dosering kan være farlig. Højere doser af DMXE kan føre til en række bivirkninger, herunder hallucinationer, forvirring og bevidstløshed.

Bruger DMXE Anmeldelser

Brugeranmeldelser af DMXE varierer meget, idet nogle brugere rapporterer om positive oplevelser og andre om negative oplevelser. Nogle brugere rapporterer, at DMXE giver en euforisk og afslappende tilstand, mens andre rapporterer, at de føler sig ængstelige og paranoide. Nogle rapporterer, at de oplever levende hallucinationer og dissociation, mens andre rapporterer, at de føler sig følelsesløse og afskåret fra deres omgivelser.

Begyndelse af virkningerne

Virkningerne af DMXE kan variere afhængigt af indgiftsvejen. Når det indtages oralt, kan det tage op til en time, før virkningerne opstår, og de kan vare i flere timer. Når det sniffes, kan virkningerne vise sig inden for 15 minutter, men de kan også aftage hurtigere. Fordampning af DMXE giver en øjeblikkelig virkning, som kan være intens, men kortvarig.

Eufori

De euforiske virkninger af DMXE menes at være relateret til stoffets evne til at øge dopaminfrigivelsen i hjernen. Dopamin er en neurotransmitter, der spiller en rolle i belønnings- og nydelsesveje i hjernen. Så når dopamin frigives som reaktion på en behagelig oplevelse, kan det give en følelse af eufori.

DMXE’s euforiserende virkninger er blevet beskrevet som intense og behagelige. Brugerne rapporterer om følelser af tilfredshed, afslapning og øget sanseopfattelse. Nogle brugere rapporterer, at de føler sig mere “ét” med deres omgivelser og føler en følelse af enhed med verden omkring dem.

Dissociation

Brugere af DMXE rapporterer ofte, at de føler en følelse af dissociation, som kan variere i intensitet afhængig af dosis og personens følsomhed over for stoffet. Nogle brugere beskriver, at de føler sig løsrevet fra deres krop eller føler, at de betragter sig selv fra en afstand. Andre rapporterer, at de føler, at de befinder sig i en drømmeagtig tilstand, hvor virkeligheden virker forvrænget eller surrealistisk.

Hallucinationer

DMXE kan også give en række visuelle og auditive hallucinationer, som kan bidrage til følelsen af dissociation. Brugerne kan opleve levende og farverige visuelle billeder eller forvrængede lyde, hvilket kan give en følelse af at være afskåret fra virkeligheden.

Potentielle bivirkninger af DMXE

Som med ethvert psykoaktivt stof er der potentielle bivirkninger forbundet med brugen af DMXE. Nogle af de potentielle bivirkninger ved brug af DMXE omfatter følgende:

  • Kognitiv svækkelse: Dette forskningskemikalie kan påvirke hukommelse, opmærksomhed og beslutningsevne. Brugerne kan have svært ved at udføre opgaver, der kræver fokus og koncentration.
  • Fysisk funktionsnedsættelse: Mulige fysiske funktionsnedsættelser omfatter tab af koordination, balance og muskelkontrol. Som følge heraf kan personer på DMXE-forskningsstoffet falde eller komme ud for andre ulykker.
  • Åndedrætsdepression: Åndedrætsdepression kan være livstruende. Brugere kan opleve åndedrætsbesvær, åndenød og smerter i brystet.
  • Kardiovaskulære virkninger: Ændringer i hjertefrekvens og blodtryk kan opstå ved brug af dette lægemiddel. Personer under påvirkning kan opleve hjertebanken, arytmier og andre hjerte-kar-problemer.
  • Gastrointestinale virkninger: DMXE kan forårsage gastrointestinale virkninger som kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter og ubehag.
  • Nyre- og leverskader: Skader på nyrer og lever er en anden mulig bivirkning. Brugere kan få nyresvigt eller leverskader, som kan være dødelige.
  • Afhængighed: Dette stof kan være vanedannende. Med tiden kan folk udvikle en tolerance over for stoffet, så de skal bruge højere doser for at opnå de ønskede virkninger. I sidste ende kan afhængige brugere opleve abstinenssymptomer, når de holder op med at bruge stoffet.
  • Overdosis: I store doser eller i kombination med andre stoffer eller alkohol kan DMXE være meget farligt. Brugere kan overdosere, hvilket kan være livstruende. Overdosering kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Brugerne skal være opmærksomme på de risici, der er forbundet med brugen af DMXE, og bør søge lægehjælp, hvis de oplever nogen bivirkninger. Brug DMXE ansvarligt og i et sikkert miljø for at reducere risikoen for skader.

Related articles

Recent articles