De fyra stadierna i tillväxten av cannabisplantor

Published:

Att odla sin egen cannabis kan vara en berikande och spännande upplevelse. Det är dock viktigt att förstå de olika stadierna i cannabisplantans tillväxt för att se till att dina plantor når sin fulla potential. Generellt sett går en cannabisplanta igenom fyra olika tillväxtstadier: groning, vegetation, förblomning/övergång och blomning. Varje stadium har unika egenskaper och krav som måste uppfyllas för att skörden ska lyckas.

Groddstadium (3-10 dagar)

Groddning är det första tillväxtstadiet, då fröet gror och skickar ut sin första rot. När du väljer frön för din groddning ska du se till att de är torra och fria från mögel. Du bör också välja mogna frön, eftersom omogna frön kanske inte gror ordentligt.

När fröet har grott, placera det i ett medium, t.ex. jord, kokos eller stenullskubb, och håll det fuktigt, men inte för fuktigt. Den idealiska temperaturen för groning är mellan 22-30 °C (72-86 °F), så håll mediet vid denna temperatur. När cannabisplantan har grott är det dags att gå vidare till det vegetativa stadiet.

Fröplantningsstadium (2-3 veckor)

Det andra stadiet i cannabisens tillväxt är fröplantningsstadiet. Det är då växten börjar utveckla sina blad och stjälkar samt rötterna som ger den nödvändiga näringen för att växa. Detta skede börjar ungefär 2-3 veckor efter groningen och slutar när plantan börjar bilda sina förblommor, vilket signalerar att den är redo att gå över till blomningsstadiet.

I det här skedet bör du se till att plantan får tillräckligt med ljus, näringsämnen och luftcirkulation för att utveckla starka rötter och stammar. Det idealiska temperaturintervallet för plantan är mellan 20-30 °C (68-86 °F).

Vegetativt stadium (3-16 veckor)

Efter plantstadiet går din cannabisplanta in i det vegetativa stadiet. Det är då den börjar sträcka ut sig och växa blad, stjälkar och rötter för att förbereda sig för blomning. Längden på detta stadium beror på miljöfaktorer som ljuscykler och temperatur. Men stadierna börjar runt 3-8 veckor och kan pågå i upp till 16 veckor.

Under det vegetativa stadiet är det viktigt att se till att dina växter har tillgång till solljus eller artificiell belysning som simulerar solens strålar. Solljuset är viktigt i detta skede eftersom det hjälper växten att omvandla energi till föda för att växa. Dessutom bör du hålla en temperatur mellan 20-30 °C (68-86 °F) och upprätthålla en hög luftfuktighet.

När dina cannabisplantor har vuxit till sin fulla storlek kommer de att gå in i förblomnings-/övergångsstadiet. Plantan börjar producera förblommor som visar att den är redo att börja blomma. Detta skede varar vanligtvis 3-4 veckor, under vilken tid cannabisplantan förbereder sig för blomning och producerar de manliga och kvinnliga fortplantningsorgan som krävs för en lyckad pollinering.

Se till att plantan får samma ljus och temperatur som under det vegetativa stadiet under förblomning/övergångsfasen. Dessutom är det viktigt att sänka luftfuktigheten till cirka 50 % eftersom hög luftfuktighet kan hämma tillväxten och öka risken för svampinfektioner.

Blomningsstadium (8-11 veckor)

Det sista steget i cannabistillväxten är blomningen. Det är då plantan börjar producera knoppar som är rika på cannabinoider och terpener som är ansvariga för dess effekter. Beroende på stammar kan det här stadiet pågå i 8-11 veckor.

Du bör minska din ljusexponering till cirka 12 timmar per dag under denna period för att främja knopputvecklingen. Det idealiska temperaturområdet för detta steg är mellan 20-25 °C (68-77 °F). Dessutom bör luftfuktigheten hållas låg för att förhindra att mögel bildas på knopparna.

När blomningen är klar är det dags att skörda cannabisplantorna! Denna process innebär att man tar bort knopparna från plantan och torkar dem innan de konsumeras eller säljs. Med rätt vård och uppmärksamhet kan du se till att dina cannabisplantor når sin fulla potential.

Related articles

Recent articles