Prognos för CBD-industrin för 2023

Published:

CBD-industrin är en av de största och snabbast växande industrierna i världen. Pandemin bromsade dock tillväxten under 2020. Men i och med att vacciner och andra åtgärder för att bekämpa viruset har införts förutspår experterna att branschen kommer att återuppstå under 2021 och därefter. År 2023 förväntas CBD-marknaden nå en uppskattad storlek på 22 miljarder dollar globalt, med en årlig tillväxttakt på mer än 24 %.

USA förväntas förbli den största marknaden för CBD-produkter, med en uppskattad försäljning på 8,2 miljarder dollar år 2023. Denna tillväxt kan tillskrivas en ökad medvetenhet hos konsumenterna, ökad acceptans för terapeutiska produkter som CBD-olja och ätbara produkter som härrör från cannabis samt ökade investeringar i forskning och utveckling om de potentiella hälsofördelarna med dessa produkter.

Här är några förutsägelser om vad cannabisentusiaster kan förvänta sig att se på CBD-marknaden fram till 2023:

1. Ökad medvetenhet och acceptans

När fler och fler människor blir medvetna om de potentiella hälsofördelarna med CBD kommer de att bli mer benägna att prova det. Med fler studier om säkerheten och effekten av cannabisbaserade produkter har dessutom regeringar världen över gradvis lättat på sina lagar om användning av dessa produkter.

De börjar förstå att det kan vara bra att använda CBD och accepterar det mer och mer. På grund av detta förväntas CBD-industrin få en enorm ökning av populariteten fram till 2023. Vad denna popularitet kommer att bidra till för branschen är fortfarande osäkert, men det förväntas bli en positiv förändring.

2. Ökade investeringar i forskning och utveckling

De potentiella hälsofördelarna med CBD håller fortfarande på att utforskas, och forskningen om CBD:s effekter förväntas fortsätta. Med ökade investeringar på detta område kommer fler användningsområden för CBD att upptäckas och fler produkter kommer att bli tillgängliga.

När säkerheten hos CBD-produkterna fastställs ytterligare förväntas dessutom tillsynsmyndigheter som FDA börja lätta på reglerna för cannabisbaserade produkter, vilket gör det möjligt för ett större utbud av CBD-produkter att komma ut på marknaden.

3. Större utbud av produkter

Vi förväntar oss att utbudet av produkter kommer att öka fram till 2023. Detta inkluderar tinkturer, topiska produkter, ätbara produkter, vape-oljor med mera. Företagen arbetar också på att skapa produkter som kombinerar olika cannabinoider, terpener och andra föreningar för att skapa skräddarsydda upplevelser för sina kunder.

Ju större utbudet av produkter är, desto större är potentialen för intäktsökning i denna bransch. Detta innebär också att de årliga intäkterna i branschen förväntas öka betydligt under 2023. De exakta siffrorna återstår att se, men branschen förväntas få en betydande tillväxtökning fram till 2023.

4. Mer produktinnovation

I takt med att CBD-industrin växer kommer tillverkarna att lansera en rad produkter som tillgodoser olika behov. Från tinkturer och oljor till topiska krämer, kapslar, ätbara produkter med mera kommer konsumenterna att få tillgång till ett större utbud av produkter år 2023.

I takt med att det rättsliga landskapet förändras i olika länder och stater kommer företag inom CBD-industrin att försöka expandera sin räckvidd till nya marknader. Detta innebär att konsumenter på fler platser kommer att få tillgång till CBD-produkter.

5. Förbättrade förordningar

I takt med att branschen växer kommer regeringar över hela världen sannolikt att införa bättre regler för produktion, distribution och försäljning av CBD-produkter. Detta bör garantera att konsumenterna har tillgång till säkra och effektiva produkter.

Reglerna kommer också att bidra till att skydda konsumenterna från företag som gör falska påståenden om de produkter de säljer. Detta bör bidra till att skapa en öppnare marknad och göra det möjligt för lagliga företag att blomstra.

Sammantaget kommer CBD-industrin sannolikt att uppleva en betydande tillväxt fram till 2023. Med ökad medvetenhet, acceptans, produktinnovation och bättre reglering förväntas den globala marknaden för CBD nå en uppskattad storlek på 22 miljarder dollar fram till dess. Detta kommer att skapa betydande möjligheter för både företag och konsumenter.

Related articles

Recent articles